OUTSCORING PRACOWNICZY

 • Rekrutacje pracowników pochłaniają ci coraz więcej czasu i kosztów?
 • Zależy ci, aby uwolnić zasoby i skupić się na kluczowej działalności firmy, rozwoju sprzedaży lub szybszym wdrażaniu innowacji?

Outsourcing pracowniczy:
Podczas gdy konkurencja skupia się wyłącznie na wykonaniu zlecenia, zespół Grant Service bierze odpowiedzialność za stworzenie indywidualnego procesu outsourcingowego oraz wyniki końcowe naszych Klientów. Oferowane przez nas usługi outsourcingu umożliwiają naszym Kontrahentom skupić się na realizacji swoich celów strategicznych, zwiększeniu przychodów firmy i redukcji kosztów, nie rezygnując przy tym z jakości, dobrej organizacji w firmie oraz kontroli zleconych funkcji HR.

Outsourcing pracowniczy to główna oś naszej działalności – w ramach usługi, przyjmujemy kompleksowo prowadzone rekrutację przez Klientów. Oferujemy profesjonalny dobór pracowników z Europy Wschodniej. Nabór prowadzimy przez własne biura, dzięki czemu jest on transparentny i szybki.

Kompleksowo zajmujemy się:

 • Zatrudnieniem pracowników ze wschodu dla Klienta na wszystkich szczeblach i poziomach. doświadczenia. Od pracowników fizycznych po specjalistów.
 • Legalizacją pracy cudzoziemca w Polsce wraz z przedłużeniem terminów dokumentów pobytowych
 • Tłumaczeniem wszelkich umów, procedur, regulaminów obowiązujących u Klienta.
 • Szkoleniem BHP.
 • Dostarczeniem pracowników zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz zapotrzebowaniem zarówno sezonowym jak i całorocznym. Podczas współpracy oferujemy długoterminowe utrzymanie zatrudnienia personelu.
 • Organizacją zakwaterowania i dojazdów do zakładu pracy.
 • Zleceniem badań wymaganych na danym stanowisku pracy.
 • Zapewnieniem odzieży roboczej.
 • Na każdym etapie współpracy gwarantujemy opiekę naszych konsultantów biegle władających językami: polskim oraz ukraińskim i rosyjskim.
 • Prowadzimy i weryfikujemy ewidencję pracy personelu, wyliczamy i wypłacamy wynagrodzenia, dodatkowo prowadzimy teczki personalne oraz ich archiwizację.

  Nasze obszary specjalizacji w outsourcingu:
 • Outsourcing procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych
 • Outsourcing procesów logistycznych
 • RPO – outsourcing procesu rekrutacji
 • Payroll – outsourcing kadr i płac
 • Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

W ramach współpracy z Grant Service, klient rozlicza się za ustaloną z góry, przepracowaną roboczogodzinę z minimalną ilością formalności ponieważ tylko jedna umowa i jedna faktura, co pozwala przewidzieć koszty i wydatki. Dzięki tej usłudze minimalizowane są koszty płynące z tytułu nadgodzin, składek chorobowych, PFRON.